Sponsoring/Donaties

Sponsoring

Om de doelen van stichting You are a Hero te kunnen blijven realiseren is materiële en financiële steun onontbeerlijk.

Wij zijn onze sponsoren dan ook bijzonder erkentelijk voor de steun en samenwerking.

Dankzij hen zijn er al vele kansen gecreëerd en kunnen wij de stichting blijven voortzetten. 

Wij streven ernaar om stichting You are a Hero verder uit te laten groeien.

Ook voor ú is het mogelijk om te laten zien dat u stichting You are a Hero een warm hart toedraagt middels materiële of financiële steun.

Doordat Aksel met zijn stichting en zijn handbike races de hele wereld over gaat, zal uw bedrijf duidelijk op de kaart gezet worden.

Stichting You are a Hero streeft ernaar voor sponsors een goede en passende tegenprestatie te leveren. Elk bedrijf dat zijn naam verbindt aan de stichting heeft daar andere beweegredenen voor en daarmee een andere verwachting voor wat betreft de tegenprestatie. Tegenprestatie verzorgen wij voor sponsors al naar gelang het gesponsorde.

Graag informeren wij u over de mogelijkheden om sponsor te worden.

Voor meer informatie kunt u gebruik maken van het contactformulier onder ‘Contact’. 

Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk voorzien van een reactie.

 


Donaties

 Wilt u graag een bijdrage leveren aan de stichting middels een donatie of gift? Elke bedrag -groot of klein- is van harte welkom.

Zo kunt u er voor kiezen om eenmalig een donatie of gift te doen, maar u kunt er ook voor kiezen dit maandelijks, per kwartaal of jaarlijks te doen.

U kunt uw bijdrage dan overmaken op rekeningnummer NL89INGB0007036932 t.n.v. Stichting You are a Hero.

Indien u daarbij uw contactgegevens vermeld, zullen wij u z.s.m. een ontvangstbevestiging sturen.